Welkom bij FabLab-Leuven - Welcome at FabLab Leuven

FabLab-Leuven is "open source hardware" voor studenten en het brede publiek, zeg maar: een bibliotheek met gebruiksvriendelijke machines om bijna alles te maken in hout en kunststof. Het FabLab is gratis als je je kennis deelt met anderen. Je mag dus gratis gebruik maken van de machines, zolang je je resultaten online zet!! Dit doe je door een FabMoment aan te maken - graag met foto, zodat iedereen het resultaat van je creatie kan zien en desnoods gebruiken. Meer weten over FabLabs of de machines? Lees de tutorials.

Voor Wie?  Voor studenten van de Associatie KU Leuven en voor het brede publiek (nooit voor commercieel gebruik, noch voor schoolopdrachten van niet-Associatie gerelateerde scholen/universiteiten). Let op !! Wij beschouwen maquettes die voor architectenbureaus gemaakt worden als commerciële opdrachten.

Hoe werkt het ? Als student heb je steeds je persoonlijke studentenkaart van de Associatie KU Leuven mee. Als niet-student heb je steeds je identiteitskaart mee. Hiermee meld je jezelf aan voor je op onze machines mag werken. Deze hebben wij nodig om het gebruik van de machines te loggen. Verder toon je dat je respect hebt voor ons FabLab en de andere gebruikers door steeds je materiaal op te ruimen als je klaar bent. Je mag ook steeds maar één machine per project / persoon gebruiken (d.w.z. als je bijv. aan uitnodigingen of jetons voor een vereninging werkt, kan je maar 1 laser cutter gebruiken). Dit i.v.m. de wachtende personen na u.

Ideeën: Heb je een idee? Wil je het realiseren? Zoek je een plaats waar je een eerste prototype kan maken om eventuele klanten te overtuigen? FabLab-Leuven is die plaats... 

Openingsuren:  ° Ma-di-do-vr: van 8u45 tot 17u45 (volgens het "first come first serve" principe).   

                         ° Woensdag: van 09u15 tot 17u45 (volgens het "first come first serve" principe).      

                         ° Juli en augustus: openingsuren ma-vrij: van 9u00 tot 17u30

Neem steeds een kijkje op de kalender voor onze sluitingsdagen.


        Home


FabLab Leuven is “open source hardware” for students and public at large, let’s say: a library with user-friendly machines to make almost anything out of wood or plastic. Using the FabLab is for free if you share your knowledge with others. You can use the machines for free, as long as you put your results online !! You can do this by creating a FabMoment – preferably with picture so that everyone can see the result of your creation and if necessary use it as well. Do you want to know more about FabLabs or the machines ? Just read the tutorials.

For Whom ?  For students of “Associatie KU Leuven” and for public at large (never for commercial use, nor for school tasks of non-Association related schools/universities). Pay attention ! We consider scale models that are made for architect offices as commercial use.

How does it work ?  As a student you always bring your personal student card from “Associatie KU Leuven” with you. As a not-student you always bring your identity card. Announce yourself before using our machines. We need these in order to log the use of the machines. Furthermore you show that you respect our FabLab and the other users by always cleaning up your material when you have finished. You are only allowed to use one machine per project / person (i.e. if you are making invitiations or jetons for scouts, you can only use one laser cutter). This in respect for the people waiting to use the laser cutter as well.

Ideas: Do you have an idea? Would you like to realize it? Are you looking for a place where you can make your first prototype in order to convince possible customers? Just come to FabLab Leuven…

Opening hours:   ° Mon-Tue-Thu-Fri: from 8:45 am to 5:45 pm (according to “first come first serve” principle)  

                           ° Wed: from 9.15 am to 5.45 pm (according to “first come first serve” principle)

                           ° July and August: opening hours Mon-Fri: from 9u00 to 17u30

Also always have a look on our calendar for our closing days.